juridiskservicecenter.dk

Rådgivning & tinglysning i bolighandler

Ring i tidsrummet kl. 10 - 16, fra man - fre, eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!

Samlivsophør eller skilsmisse

Hvordan får vi skødet ændret?

Selve skødet
Vi hjælper med tinglysning af det nye skøde, hvad enten der er tale om samlivsophør eller skilsmisse. Mange kontakter os derfor i forbindelse med, at de er gået fra hinanden. Det er både ugifte og gifte par, der i en sådan situation jo har brug for en ændring af skødet. Der er mange der tror, at der ikke er nogle regler omkring det og at man bare kan fjerne den ene part fra skødet. Det kan man på sin vis også, men der er alligevel nogle ting, som man skal være opmærksom på. Den første ting er bl.a., at der rent juridisk altid vil være tale om en handel i sådan et tilfælde.

Møde med banken
De fleste har lån hos deres bank og realkreditinstitut, med pant i ejendommen. I et sådan tilfælde vil første step være at få bankens accept til en gældsovertagelse. Så er man også sikker på, at man har råd til at sidde i boligen selv efterfølgende, rent budgetmæssigt. Hvis man bare ændrer et skøde til kun at have en ejer, på en ejendom, hvor der står 2 personer på pantebrevene, ja så misligholder man faktisk pantebrevsbetingelserne. I teorien kunne kreditor derfor sende ejendommen på tvangsauktion! Så det er vigtigt, at man kommunikerer med bank og realkredit, som noget af det første. Dette gælder uanset om man er gift eller ugift.

Betalingen

Gældsovertagelse og kontantbeløb
Gældsovertagelse tæller heldigvis med som en del af “betalingen”, uanset om vi snakker samlivsophør eller skilsmisse. Dvs. hvis ejendommen f.eks er 2.000.000 værd, og der er gæld for 800.000, så “betaler” den ene part altså 400.000 ved blot at overtage halvdelen af gælden. Vedkommende må så betale 600.000 kontant oveni til den anden part vedr. friværdien. Så lander købesummen for 50% af ejendommen nemlig i alt på 1.000.000.

Markedspris
Ved samlivsophør skal der som udgangspunkt handles til “markedsprisen”, dvs. I kan altså ikke bare aftale, at ejendommen kun er 1.500.000 værd, fordi det var det i gav for den, dengang I købte den. Eller det kan I godt, men så risikerer I beskatning. Dette gælder dog ikke for bodelinger, hvor parterne har været gift. Markedsprisen bør altså lægge til grund for betalingen.


Er der andet vi skal være opmærksomme på?

Bodelingsaftale (kun i skilsmisser)
I skilsmisser bliver der som regel altid lavet en bodelingsaftale, hvad enten man gør det selv indbyrdes, eller man får en professionel til det. Vi anbefaler altid, at man får udarbejdet en bodelingsoverenskomst professionelt, så man får taget højde for alle faldgruber. Vi har en samarbejdspartner, der er specialist i dette. Vi kan henvise hertil, såfremt man ikke ved, hvem man skal gå til.

Købesum ej offentlig (kun i skilsmisser)
Man kan for så vidt skrive 0 kr. i skødet og henvise til bodelingsaftalen, da ejendommen indgår i en samlet udregning med f.eks. bil, båd, indbo osv. Da man alligevel ikke beregner tinglysningsafgift af købesummen, kan det lade sig gøre og på den måde slipper omverdenen også for at se, “hvad man fik ud af skilsmissen”, hvilket vi også oplever, som noget folk gerne vil holde privat. Det har man ikke mulighed for som ugifte der går fra hinanden (samlivsophør).

samlivsophør eller skilsmisse

Skatter og afgifter

Tinglysningsafgifter
I skilsmisser slipper man med den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. til staten, hvis man kan fremvise separations/skilsmisseerklæring fra familieretshuset. Den skal vi vedhæfte i skødet, for at man kan opnå afgiftsbesparelsen. Ugifte der går fra hinanden (samlivsophør) betaler alm. tinglysningsafgift med 0,6% af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + 1.750 kr. i fast afgift.

Gave og evt. indkomstbeskatning (kun samlivsophør)
Personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven er som udgangspunkt omfattet af reglerne omkring 15% gavebeskatning. Har man som eksempel kun være samlevende 1 år, og overdrager man herefter en ejendom for billigt til ens tidligere partner, fordi man bare vil ud af det – så risikerer partneren altså derimod indkomstbeskatning på op til ca. 51,5%, for den del der overstiger bundfradraget.

Få den rette hjælp

Som man kan fornemme af ovenstående, så er der altså flere grunde til, at det er vigtigt at få den rette vejledning, når vi snakker samlivsophør eller skilsmisse samt en efterfølgende ændring af skødet

Vi anbefaler altid, at man tager fat i SKAT, hvis der opstår tvivl om de skatteretlige konsekvenser af en sådan overdragelse, idet vi ikke påtager os ansvaret herfor, men blot guider jer i den rigtige retning.

Du kan i øvrigt finde prislisten HER