juridiskservicecenter.dk

Rådgivning & tinglysning i bolighandler

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
27 51 61 15

Priser

 

Køberrådgivning, skøde mv. | Priser

Se gerne forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter, inden du tager kontakt.

Bemærk, at vi ud over det oplyste vederlag, opkræver et mindre gebyr pr. person vedr. CPR validering og digital signering af aftaledokumenter.

Alle oplyste priser er altid ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri). 

 

Betinget eller endeligt skøde § Small | 1.750 kr. inkl. moms.

Bemærk: der kan evt. forekomme tillæg ved særlige ejendomstyper. Oplys venligst, hvilken type ejendom det drejer sig om, når du henvender dig. 

Udarbejdelse af prøvetinglysning samt tinglysning af betinget, eller endeligt skøde. Her får du ingen køberrådgivning eller refusionsopgørelse – pakken er derfor kun for professionelle, eller folk der har købt fast ejendom mange gange før.

Det kan også være, at man har en særlig situation, hvor der kun er behov for et skøde. Det kan være fordi parterne evt. selv finder ud af refusion indbyrdes, eller fordi der ingen refusion er. Denne ydelse forudsætter at man kan fremvise underskrevet købsaftale.

Hvis du køber bolig igennem en ejendomsmægler, så stilles der krav om at vi udarbejder både skøde og refusionsopgørelse, medmindre skæringsdagen gør, at der ingen refusion bliver mellem parterne. 
 

Læs mere

Skal kæresten med på skødet? Så kan du bruge denne pakke! Skal kæresten skrives ud af skødet? Så kan du bruge denne pakke! (obs. denne ydelse forudsætter at man har været i banken, samt at man kender værdien af ejendommen i alm. fri handel)

Skal manden/konen med på skødet? Så kan du bruge denne pakke! Skal manden/konen skrives ud af skødet? Så skal du gå til punktet omkring skilsmisse længere nede på siden!

 


 Skøde samt refusionsopgørelse § Medium | 2.875 kr. inkl. moms. 

Her får du et skøde samt en refusionsopgørelse inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler (ingen køberrådgivning). Her skal du altså være obs på at juridiske spørgsmål m.v. ikke umiddelbart besvares, medmindre de er i relation til selve skødet eller refusionsopgørelsen. Hvis du forventer at have spørgsmål, eller vil have gennemgået dokumenter, skal du i stedet vælge Medium eller Large pakken.

Bemærk: der tillægges kr. 1.500 ved prisforhandling, projektsalg, ideel anpart, ejendomme med landbrugspligt (uden besætning) og ved udarbejdelse af transport og auktionsskøde samt efterfølgende refusionsopgørelse, så prisen i alt er 4.375 inkl. moms.  

Læs mere


Køberrådgivning og berigtigelse § Large | 5.750 kr. inkl. moms.

Køberrådgivning før, under og lige efter din bolighandel inkl. berigtigelse af handlen. Dvs. tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse (eller tjek heraf, hvis dette udarbejdes af sælgers ejendomsmægler). Herefter opfølgning med medvirkende bank, ejendomsmægler etc.

Bemærk: der tillægges kr. 1.500 ved prisforhandling, projektsalg, ideel anpart, ejendomme med landbrugspligt (uden besætning), og ejendomme hvor der skal udarbejdes transport og auktionsskøde samt efterfølgende refusionsopgørelse, så prisen i alt er 7.250 inkl. moms. 

Læs mere


Købsaftale, rådgivning og berigtigelse
§ Extra Large | 9.500 kr. inkl. moms 

Udarbejdelse af købsaftale mellem to parter der har fundet hinanden (uden anden medvirkende ejendomsmægler).

Efter grundig gennemgang af ejendommens dokumenter m.m., udarbejdes købsaftalen på de aftalte vilkår. Herefter tinglyses skøde og senere udarbejdes refusionsopgørelsen.

OBS: ovennævnte omfatter kun rådgivning af den ene part (f.eks. sælger), den anden part vil altid blive opfordret til at søge særskilt professionel rådgivning.

Bemærk: der opkræves ud over vederlaget 100 kr. i udlæg til en ejendomsdatarapport. 

Bemærk: der tillægges kr. 1.500 ved prisforhandling, projektsalg, ideel anpart og ejendomme med landbrugspligt (uden besætning), så prisen i alt er 11.500 inkl. moms. 

Læs mere


§ Andelsboligpakke | 4.500 inkl. moms 

Bemærk: tillæg på 750 inkl. moms, hvis der ikke er rådgiverforbehold i overdragelsesaftalen og papirerne derfor skal læses igennem inden underskrift. 


§ Auktionsskøde | 2.500 inkl. moms 

Bemærk: forudsætter at man kan fremsende alle samtykkeerklæringer mv. Ellers kan der forekomme tillæg efter aftale.  


Familieforhold og sameje

§ Familieoverdragelse inkl. obligatorisk rådgivning  | 2.500 inkl. moms 

§ Anfordringsgældsbrev eller gavebrev | 1.500 inkl. moms Udarbejdelse af PDF dokument til fysisk underskrift. 

§ Samejeoverenskomst mellem samlevende eller søskende | 2.000 inkl. moms. Udarbejdelse af PDF dokument til fysisk underskrift samt evt. oprettelse af digitalt dokument til tinglysning (bemærk at der tilkommer tinglysningsafgift kr. 1.750)

§ Samejeoverenskomst eller tillæg hertil, ideel anpart | Spørg for et konkret tilbud.

§ Testamente | 2.500 inkl. moms. Kun i forbindelse med at der udføres øvrige opgaver for kunden (f.eks. køberrådgivning). 

§ Ægtepagt | 2.500 inkl. moms. Kun vedr. særeje iht. fast ejendom og kun i forbindelse med at der udføres øvrige opgaver for kunden (f.eks. køberrådgivning). 

§ Tinglysning af skifteretsattest | 1.500 kr. inkl. moms. Bemærk at der skal betales en fast tinglysningsafgift på 1.750 kr., hvis tinglysningen af skifteretsattesten ikke sker i forbindelse med videresalg. 

§ Udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse | 2.000 inkl. moms. Forudsætter at der foreligger underskrevet bodelingsoverenskomst). Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. OBS: gifte der bliver separeret/skilt kan, i modsætning til samlevende, nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. Der skal dog vedhæftes separations eller skilsmissebevilling i skødet.

§ Tinglysningsfuldmagt (hvis man ikke har NemID) | 750 kr. inkl. moms


Pant (tinglysning / aflysning / forhøjelse)

§ Aflysning af indfriet pantebrev | 1.500 inkl. moms. Bemærk at aflysningen forudsætter at en eventuel bank forinden har slettet sit underpant i pantebrevet. 

§ Debitorskifte pr. stk. | 1.500 kr. inkl. moms

§ Nyt ejerpantebrev / pantebrev | 2.000 inkl. moms

§ Oprettelse af ny sikkerhed til G/F eller E/F pr. stk. eller debitorskifte m. forhøjelse | 2.000 kr. inkl. moms 


Husk lige tinglysningsafgiften… 

Køberrådgivning

Når du køber en bolig, så skal du, ud over vederlaget til din rådgiver (som f.eks. ovennævnte), betale en afgift af skødet til staten. Her på Sjælland er der nemlig en praksis for, at køber betaler tinglysningsomkostningerne vedr. skødet.

Denne afgift består af en fast afgift på 1.750 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af købesummen, så længe der er tale om, det der hedder “alm. fri handel” (dvs. langt de fleste bolighandler, dog er der andre regler ved f.eks. familieoverdragelser).

Vedr. panterettigheder (f.eks. lån og sikkerheder til ejerforeninger) så betales der:

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr. 

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Tinglysning af skifteretsattest koster 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift (dog 0 kr. hvis det er i forbindelse med salg af fast ejendom)

Tinglysning af samejeoverenskomst eller ægtepagt koster ligeledes 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift

Læs mere

Vil du gerne kontaktes?
Hvis din henvendelse f.eks. haster meget, eller hvis du træffes bedst på et særligt tidspunkt, så notér det gerne.