juridiskservicecenter.dk

Rådgiveransvarsforsikret køberrådgivning & tinglysning

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
27 51 61 15

Priser

 

Køberrådgivning, skøde mv. | Priser

Se gerne forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter, inden du tager kontakt.

Bemærk, at vi ud over det oplyste vederlag, opkræver et gebyr pr. person vedr. CPR validering og digital signering af aftaledokumenter. 


Betinget eller endeligt skøde § Small | 1.750 kr. inkl. moms.

Udarbejdelse af prøvetinglysning samt tinglysning af betinget, eller endeligt skøde. Her får du ingen køberrådgivning eller refusionsopgørelse – pakken er derfor kun for professionelle, eller folk der har købt fast ejendom mange gange før.

Det kan også være, at man har en særlig situation, hvor der kun er behov for et skøde. Det kan være fordi parterne evt. selv finder ud af refusion indbyrdes, eller fordi der ingen refusion er. Denne ydelse forudsætter at man kan fremvise underskrevet købsaftale.

Hvis du køber bolig igennem en ejendomsmægler, så stilles der krav om at vi udarbejder både skøde og refusionsopgørelse, medmindre skæringsdagen gør, at der ingen refusion bliver mellem parterne. 
 

Læs mere

Skal kæresten med på skødet? Så kan du bruge denne pakke! Skal kæresten skrives ud af skødet? Så kan du bruge denne pakke! (obs. denne ydelse forudsætter at man har været i banken, samt at der foreligger en nyere vurdering af ejendommen)

Skal manden/konen med på skødet? Så kan du bruge denne pakke! Skal manden/konen skrives ud af skødet? Så skal du gå til punktet omkring skilsmisse længere nede på siden!

 


 Skøde samt refusionsopgørelse § Medium | 2.875 kr. inkl. moms. 

Her får du et skøde samt en refusionsopgørelse inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler (ingen køberrådgivning). Her skal du altså være obs på at juridiske spørgsmål m.v. ikke umiddelbart besvares, medmindre de er i relation til selve skødet eller refusionsopgørelsen. Hvis du forventer at have spørgsmål, eller vil have gennemgået dokumenter, skal du i stedet vælge Medium eller Large pakken.

Bemærk: der tillægges kr. 1.000 ved projektsalg, ideel anpart, ejendomme med landbrugspligt (uden besætning) og ved udarbejdelse af transport og auktionsskøde samt efterfølgende refusionsopgørelse, så prisen i alt er 3.875 inkl. moms.  

Læs mere


Køberrådgivning og berigtigelse § Large | 5.750 kr. inkl. moms.

Køberrådgivning før, under og lige efter din bolighandel inkl. berigtigelse af handlen. Dvs. tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse (eller tjek heraf, hvis dette udarbejdes af sælgers ejendomsmægler). Herefter opfølgning med medvirkende bank, ejendomsmægler etc.

Bemærk: der tillægges kr. 1.000 ved projektsalg, ideel anpart, ejendomme med landbrugspligt (uden besætning), og ejendomme hvor der skal udarbejdes transport og auktionsskøde samt efterfølgende refusionsopgørelse, så prisen i alt er 6.750 inkl. moms. 

Læs mere


Købsaftale, rådgivning og berigtigelse
§ Extra Large | 8.625 kr. inkl. moms 

Udarbejdelse af købsaftale mellem to parter der har fundet hinanden (uden anden medvirkende ejendomsmægler).

Efter grundig gennemgang af ejendommens dokumenter m.m., udarbejdes købsaftalen på de aftalte vilkår. Herefter tinglyses skøde og senere udarbejdes refusionsopgørelsen.

OBS: ovennævnte omfatter kun rådgivning af den ene part (f.eks. sælger), den anden part vil altid blive opfordret til at søge særskilt professionel rådgivning.

Bemærk: der tillægges kr. 1.000 ved prisforhandling, projektsalg, ideel anpart og ejendomme med landbrugspligt (uden besætning), så prisen i alt er 9.625 inkl. moms. 

Læs mere


>> Alle oplyste priser er altid ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri) <<

§ Auktionsskøde | 2.500 inkl. moms

§ Andelsboligpakke (rådgivning, papirgennemgang og korrespondance med diverse parter) | 4.500 inkl. moms 

OBS: tillæg på 750 inkl. moms, hvis der ikke er rådgiverforbehold i overdragelsesaftalen og papirerne derfor skal læses igennem inden underskrift. 

§ Familieoverdragelse inkl. rådgivning  | 2.500 inkl. moms 

§ Samejeoverenskomst mellem samlevende | 2.000 inkl. moms 

§ Samejeoverenskomst ideel anpart | Spørg for et konkret tilbud

§ Testamente | 2.500 inkl. moms (kun ved samtidig køb af anden ydelse, f.eks. køberrådgivning, ellers er prisen 3.000 inkl. moms)

§ Ægtepagt | 2.500 inkl. moms (kun ved samtidig køb af anden ydelse, f.eks. køberrådgivning, eller er prisen 3.000 inkl. moms)
Udarbejdelse af PDF dokument til fysisk underskrift samt oprettelse af digitalt dokument til tinglysning (kun vedr. særeje iht. fast ejendom) 

§ Anfordringsgældsbrev (familie)| 2.000 inkl. moms (kun ved samtidig køb af anden ydelse, f.eks. køberrådgivning, ellers er prisen 2.500 inkl. moms)
Udarbejdelse af PDF dokument til fysisk underskrift. 

§ Tinglysning af skifteretsattest til efterlevende ægtefælle, uden videresalg | 1.000 kr. inkl. moms (ved uskiftet bo til videresalg samt flere/øvrige arvinger i privat skifte, boudlæg, og ægtefælleudlæg er prisen 1.500 inkl. moms.)

Bemærk at der skal betales en fast tinglysningsafgift på 1.750 kr., hvis tinglysningen af skifteretsattesten ikke sker i forbindelse med videresalg. 


§ Debitorskifte og/eller forhøjelse på sikkerhed til G/F eller E/F pr. stk.| 1.500 kr. inkl. moms

§ Oprettelse af ny sikkerhed til G/F eller E/F pr. stk.| 2.000 kr. inkl. moms 


§ Udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med skilsmisse | 2.000 inkl. moms (forudsætter at der foreligger underskrevet bodelingsoverenskomst). Der udarbejdes ikke refusionsopgørelse. 

Gifte der bliver separeret/skilt kan, i modsætning til samlevende, nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr. Der skal dog vedhæftes separations eller skilsmissebevilling i skødet.


Husk lige tinglysningsafgiften… 

Når du køber en bolig, så skal du, ud over vederlaget til din rådgiver (som f.eks. ovennævnte), betale en afgift af skødet til staten. Her på Sjælland er der nemlig en praksis for, at køber betaler tinglysningsomkostningerne vedr. skødet.

Denne afgift består af en fast afgift på 1.750 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af købesummen, så længe der er tale om, det der hedder “alm. fri handel” (dvs. langt de fleste bolighandler, dog er der andre regler ved f.eks. familieoverdragelser).

Vedr. panterettigheder (f.eks. lån og sikkerheder til ejerforeninger) så betales der:

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr. 

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Tinglysning af skifteretsattest koster 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift (dog 0 kr. hvis det er i forbindelse med salg af fast ejendom)

Tinglysning af samejeoverenskomst eller ægtepagt koster ligeledes 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift

Læs mere

 


Køberrådgivning