juridiskservicecenter.dk

Rådgiveransvarsforsikret køberrådgivning & tinglysning

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
27 51 61 15

Priser

 

Køberrådgivning, skøde mv. | Priser

Se gerne forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter, inden du tager kontakt.

 


Endeligt skøde § Mini | 1.750 kr. inkl. moms.

Udarbejdelse af prøvetinglysning samt tinglysning af endeligt skøde. Her får du ingen køberrådgivning eller refusionsopgørelse – pakken er derfor kun for professionelle, eller folk der har købt bolig mange gange før. Det kan også være at man har en særlig situation, hvor der kun er behov for et skøde.

Skal kæresten med på skødet? Så kan du bruge denne pakke. Skal konen med på skødet? Så skal du gå til punktet “familieoverdragelse” længere nede på siden.

Læs mere


 Skøde samt refusionsopgørelse § Small | 3.500 kr. inkl. moms. 

Her får du et skøde samt en refusionsopgørelse inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler (ingen køberrådgivning). Her skal du altså være obs på at juridiske spørgsmål m.v. ikke umiddelbart besvares, medmindre de er i relation til selve skødet eller refusionsopgørelsen. Hvis du forventer at have spørgsmål, eller vil have gennemgået dokumenter, skal du i stedet vælge Medium eller Large pakken. 
Læs mere


Køberrådgivning § Medium | 4.500 kr. inkl. moms.

Ren køberrådgivning UDEN skøde og refusion (sælgers ejendomsmægler berigtiger) inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler samt tjek af skøde og refusionsopgørelse. 

OBS: Sælges også som “andelsboligpakke” til samme pris

Bemærk: der tillægges kr. 1.000 ved projektsalg og ejendomme med landbrugspligt (uden besætning) så prisen i alt er 5.500 inkl. moms.

Læs mere


Køberrådgivning og berigtigelse § Large | 6.500 kr. inkl. moms.

Køberrådgivning før, under og lige efter din bolighandel inkl. berigtigelse af handlen (tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse) og opfølgning med medvirkende bank, ejendomsmægler etc.

Bemærk: der tillægges kr. 1.000 ved projektsalg og ejendomme med landbrugspligt (uden besætning) så prisen i alt er 7.500 inkl. moms. 

Læs mere


Købsaftale, rådgivning og berigtigelse
§ Extra Large | 9.500 kr. inkl. moms

Udarbejdelse af købsaftale mellem to parter der har fundet hinanden (uden medvirkende ejendomsmægler).

Efter grundig gennemgang af ejendommens dokumenter m.m., udarbejdes købsaftalen på de aftalte vilkår. Herefter tinglyses skøde og senere udarbejdes refusionsopgørelsen.

OBS: ovennævnte omfatter kun rådgivning af den ene part (f.eks. køber), den anden part vil altid blive opfordret til at søge særskilt professionel rådgivning.

Læs mere


>> Alle oplyste priser er altid ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri) <<

§ Tinglysning af auktionsskøde | 4.500 kr. inkl. moms


§ Testamente | 3.000 inkl. moms 

§ Samejeoverenskomst | 3.000 inkl. moms 

§ Ægtepagt | 3.000 inkl. moms
Udarbejdelse af PDF dokument til fysisk underskrift samt oprettelse af digitalt dokument til tinglysning (kun vedr. særeje iht. fast ejendom) 

§ Tinglysning af skifteretsattest efterlevende ægtefælle (privat skifte)| 1.000 kr. inkl. moms (ved flere/øvrige arvinger i privat skifte, ved uskiftet bo, boudlæg, og ægtefælleudlæg er prisen 1.500 inkl. moms)

§ Tinglysning af servitut | 2.000 inkl. moms


§ Debitorskifte på sikkerhed til G/F eller E/F | 1.500 kr. inkl. moms

§ Oprettelse af ny sikkerhed til G/F eller E/F | 2.000 kr. inkl. moms 


§ Familieoverdragelse | 2.500 kr. inkl. moms

Inkl. anfordringsgældsbrev, dog 5.000 inkl. moms. Rådgivning samt tinglysning af skøde og evt. udarbejdelse af gældsbrev.

“Familieoverdragelse”: Overdragelse mellem familiemedlemmer, som f.eks. mellem ægtefæller, beslægtede eller besvogrede personer i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående.


§ Udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med enten skilsmisse eller samlivsophør | 2.500 inkl. moms

Vær her opmærksom på forskellene omkring tinglysningsafgiften. Gifte der bliver separeret/skilt kan, i modsætning til samlevende, nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på 1.750 kr.


Husk lige tinglysningsafgiften… 

Når du køber en bolig, så skal du, ud over vederlaget til din rådgiver (som f.eks. ovennævnte), betale en afgift af skødet til staten. Her på Sjælland er der nemlig en praksis for, at køber betaler tinglysningsomkostningerne vedr. skødet.

Denne afgift består af en fast afgift på 1.750 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af købesummen, så længe der er tale om, det der hedder “alm. fri handel” (dvs. langt de fleste bolighandler, dog er der andre regler ved f.eks. familieoverdragelser og ideelle anparter).

Vedr. panterettigheder (f.eks. lån og sikkerheder til ejerforeninger) så betales der:

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr. 

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.730 kr.

Tinglysning af servitut koster 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift 

Tinglysning af skifteretsattest koster 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift (dog 0 kr. hvis det er i forbindelse med salg af fast ejendom)

Tinglysning af samejeoverenskomst eller ægtepagt koster ligeledes 1.750 kr. i fast tinglysningsafgift

Læs mere

 


Køberrådgivning