juridiskservicecenter.dk

Ansvarsforsikret køberrådgivning & berigtigelse | Freelance sagsbehandling

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
📞 27 51 61 15

Priser

 

Køberrådgivning, skøde mv. | Priser

Køberrådgivning og berigtigelse (skøde og refusionsopgørelse) kan ifølge lov om juridisk rådgivning udføres af alle personer. Der er dog krav om, at aftalerne skal indgås skriftligt, ligesom det er et krav, at man i disse aftaler oplyser, hvilken uddannelsesmæssig baggrund køberrådgiveren har, og hvilken form for forsikringsdækning vedkommende har. Du kan læse den fulde lovtekst HER


Se også forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter, inden du tager kontakt.


Endeligt skøde § Mini | 1.500 kr. inkl. moms.

Udarbejdelse af prøvetinglysning samt tinglysning af endeligt skøde. Her får du ingen køberrådgivning eller refusionsopgørelse – pakken er derfor kun for professionelle, eller folk der har købt bolig mange gange før. Det kan også være at man har en særlig situation, hvor der kun er behov for et skøde.
Læs mere


Berigtigelse § Small | 3.500 kr. inkl. moms. 

Her får du et skøde samt en refusionsopgørelse inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler (ingen køberrådgivning). Her skal du altså være obs på at juridiske spørgsmål m.v. ikke umiddelbart besvares, medmindre de er i relation til selve skødet eller refusionsopgørelsen. Hvis du forventer at have spørgsmål, eller vil have gennemgået dokumenter, skal du i stedet vælge Medium eller Large pakken. 
Læs mere


Køberrådgivning § Medium | 4.500 kr. inkl. moms.

Ren køberrådgivning UDEN skøde og refusion (sælgers ejendomsmægler berigtiger) inkl. opfølgning med medvirkende bank og ejendomsmægler

OBS: Sælges også som “andelsboligpakke” til samme pris

Læs mere


Køberrådgivning og berigtigelse § Large | 6.500 kr. inkl. moms.

Køberrådgivning før, under og lige efter din bolighandel inkl. berigtigelse af handlen (tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse) og opfølgning med medvirkende bank, ejendomsmægler etc.
Læs mere


Købsaftale, rådgivning og berigtigelse
§ Extra Large | 9.500 kr. inkl. moms

Udarbejdelse af købsaftale mellem to parter der har fundet hinanden (uden medvirkende ejendomsmægler).

Efter grundig gennemgang af ejendommens dokumenter m.m., udarbejdes købsaftalen på de aftalte vilkår. Herefter tinglyses skøde og senere udarbejdes refusionsopgørelsen.

OBS: ovennævnte omfatter kun rådgivning af den ene part (f.eks. køber), den anden part vil altid blive opfordret til at søge særskilt professionel rådgivning.

Læs mere


>> Alle oplyste priser er altid ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri) <<

§ Tinglysning af auktionsskøde | 4.500 kr. inkl. moms


§ Testamente | 3.000 inkl. moms 

§ Samejeoverenskomst (udarbejdelse og tinglysning) | 2.500 inkl. moms 

§ Ægtepagt | 2.500 inkl. moms 

§ Tinglysning af skifteretsattest | 1.000 kr. inkl. moms

§ Tinglysning af servitut | 1.500 inkl. moms


§ Debitorskifte på sikkerhed til G/F eller E/F | 1.000 kr. inkl. moms


§ Familieoverdragelse | 2.500 kr. inkl. moms

Inkl. anfordringsgældsbrev, dog 5.000 inkl. moms. Rådgivning samt tinglysning af skøde og evt. udarbejdelse af gældsbrev.

“Familieoverdragelse”: Overdragelse mellem familiemedlemmer, som f.eks. mellem ægtefæller, beslægtede eller besvogrede personer i op- eller nedstigende linje, søskende eller andre nærtstående.


§ Udarbejdelse af nyt skøde i forbindelse med enten skilsmisse eller samlivsophør | 2.500 inkl. moms

Vær her opmærksom på forskellene omkring tinglysningsafgiften. Gifte der bliver separeret/skilt kan, i modsætning til samlevende, nøjes med at betale den faste tinglysningsafgift på kr. 1.660.


Husk lige tinglysningsafgiften… 

Når du køber en bolig, så skal du, ud over vederlaget til din rådgiver (som f.eks. ovennævnte), betale en afgift af skødet til staten. Her på Sjælland er der nemlig en praksis for, at køber betaler tinglysningsomkostningerne.

Denne afgift består af en fast afgift på 1.660 kr. samt en variabel afgift på 0,6% af købesummen, så længe der er tale om, det der hedder “alm. fri handel” (dvs. langt de fleste bolighandler, dog er der andre regler ved f.eks. familieoverdragelser og ideelle anparter).

Skal du ud over skødet have tinglyst enten skifteretsattest, debitorskifte på sikkerhed til ejerforening, påtegninger eller lign. ekspeditioner, så skal du huske, at der i de fleste tilfælde tilkommer yderligere tinglysningsafgift til staten. Spørg endelig for mere information om dette. Såfremt der skal tinglyses en af førnævnte, eller andre særskilte ekspeditioner, i forbindelse med at du køber enten en mini, small, medium, eller large pakke, vil der blive tillagt 1000 kr. inkl. moms. til vederlaget.

Læs mere

 

Prøv evt. selv at beregne din afgift her!


Køberrådgivning