juridiskservicecenter.dk

Rådgivning & tinglysning i bolighandler

Ring i tidsrummet kl. 10 - 16, fra man - fre, eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!

Offentlig ejendomsvurdering

Ordet offentlig ejendomsvurdering har længe været begyndelsen på et hipt samtaleemne, selvom mange mennesker stadig ikke er blevet klogere på det af den grund.

Hvad går den egentlig ud på?

Ejendomsvurderingen er en vurdering, for hver enkelt af alle de faste ejendomme i landet. Den foretages hvert andet år, og ligger til grund for ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten.

Ejendommene vurderes til deres handelsværdi pr. 1. oktober. Værdien af parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse findes ved at vurdere værdien af grunden (forstået som grundens værdi, hvis den var ubebygget) samt værdien af bygningen og derefter lægges de to tal sammen.

Ejerlejligheder vurderes mere simpelt, idet ejendomværdi og grundværdi vurderes samlet.

En offentlig ejendomsvurdering foretages ud fra ejendommens størrelse, alder, stand og beliggenhed. Den skulle oprindeligt bygge på faktiske salgspriser på ejendomme i det pågældende område. Dog har der de senere år været stillet store spørgsmålstegn til, hvorvidt det overhovedet er tilfældet.

Private ejerboliger vurderes pr. 1. oktober i ulige år, og resultatet offentliggøres i 1. halvdel af det efterfølgende (lige) år.

Erhvervsejendomme vurderes pr. 1. oktober i lige år, og resultatet offentliggøres i 1. halvdel af det efterfølgende (ulige) år.

Vi bruger den bl.a. til at beregne vores grundskyld (i daglig tale ejendomsskatten).

Grundskylden/ejendomsskatten beregnes med udgangspunkt i vurderingen af din grund, den såkaldte grundværdi. Hvor stor en promille af grundværdien, du skal betale grundskyld af, reguleres i gennem din kommunes grundskyldspromille.

Grundskyldspromillen fastsættes af de enkelte kommuner og skal udgøre minimum 16 promille og maksimalt 34 promille af grundværdien.

Har din kommune en grundskyldspromille på fx 25, betyder det, at du skal betale 25 promille (eller 2,5 procent) af grundværdien (fratrukket eventuelle fradrag) i grundskyld/ejendomsskat.


Vil du gerne kontaktes?


Nye vurderinger

Efter vi blev lovet, at der kom en ny offentlig ejendomsvurdering af vores ejerbolig, så er det desværre blevet udskudt flere gange.

Oprindeligt var planen nemlig, at de nye ejendomsvurderinger skulle være sendt til boligejerne i 2018 og træde i kraft i 2020. Men nu er boligskattereformen er blevet udskudt til 2024, og de nye ejendomsvurderinger vil blive udsendt fra andet halvår 2020 og løbende frem til primo 2022.

Den nye vurdering danner grundlag for boligejernes skattebetaling fra og med 2021.

Den betalte boligskat stiger dog ikke, så længe du bor i boligen. Frem til skatteomlægningen i 2024 gælder skattestop for ejendomsværdiskatten, begrænsning på de årlige stigninger i grundskylden og rentefri indefrysningsordning på grundskylden, som vi også har oplevet de sidste par år.

Hvis man så til gengæld har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, får man automatisk pengene tilbage – med renter. Boligejerne får pengene tilbage samtidig med, at de modtager deres nye vurdering.

Ejendomsvurdering

Højere eller lavere?

Hvis nu din ejendomsvurdering bliver højere, og din skat dermed stiger, ja så vil prisen på din bolig falde. Det scenarie vil vi nok særligt se i de store byer. Til gengæld vil udskydelsen af reformen være en fordel, da selve stigningen dermed også udskydes.

Bliver din offentlige ejendomsvurdering i stedet lavere, så vil det betyde, at din ejendom er billigere at bo i, og det vil have en god effekt på prisen. Det vil især gøre sig gældende for parcelhuse i mindre provinsbyer. Til gengæld skal du betale den høje nuværende skat i yderligere tre år.

Hvad så med min ejendomsværdiskat?

Vi betaler jo 2 slags skatter på vores ejendomme, grundskyld (i daglig tale ejendomsskat) og ejendomsværdiskat.

Vi må vente med at finde ud af, hvad vi skal betale i ejendomsværdiskat til staten til år 2024. Forventningerne er dog, at ejendomsværdiskatten bliver 0,55% af boligens værdi op til 7,5 mio. kr. og 1,40% for den del af boligens værdi, der overstiger 7,5 mio. kr.  

Før var den 1% af boligens værdi op til 3,04 millioner og 3 % af resten. Allerede her i 2021 er den faldet til 0,92% af boligens værdi op til 3,04 millioner og 3 % af resten.

Hvis du efter at have læst dette, har flere spørgsmål omkring den offentlige ejendomsvurdering, eller andre ting der vedrører fast ejendom, så kan du tage kontakt via den grønne knap nedenfor.

Bolius har desuden skrevet en fin artikel om emnet, herunder “forsigtighedsprincippet”. Læs den her

Vil du vide, hvordan du kan overdrage din ejerbolig til nærtstående, til en pris under den offentlige ejendomsvurdering kan du læse det under punktet familieoverdragelse her på hjemmesiden.