juridiskservicecenter.dk

Rådgivning & tinglysning i bolighandler

Ring i tidsrummet kl. 10 - 16, fra man - fre, eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!

Købsaftale

 

Udarbejdelse af købsaftale i forbindelse med selvsalg 

Hvis du selv har solgt din bolig uden en anden ejendomsmægler, så hjælper vi dig meget gerne videre med alt papirarbejdet. Det gælder også, hvis du er en køber, der selv har fundet en privat sælger og nu ikke ved, hvordan I kommer videre. 

Dvs. vi hjælper med at udarbejde udkast til salgsopstilling og købsaftale. Vi indhenter også alle relevante bilag i handlen, herunder bl.a. tilbud på ejerskifteforsikring, hvis det er relevant i den pågældende handel. Vi står også for skødet og refusionsopgørelsen, når du benytter dig af vores “ekstra-large” pakke. 

Vi følger selvfølgelig handlen 100 % til dørs og har løbende korrespondance med pengeinstitutter mv. 

Husk vi altid kun må repræsentere og rådgive den ene af parterne i handlen, typisk er det sælger – men vi kan også udarbejde et købstilbud til sælger på vegne af køber. Den anden part vil altid blive opfordret til at søge egen rådgiver, men dette er valgfrit. 

Du sparer et dyrt ejendomsmæglersalær, og vi slipper for markedsføring, forhandling og fremvisning – smart ikke?

Husk vi er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening – din sikkerhed for at vores faglighed altid er i top. 

Du kan finde vores priser her

Vil du gerne kontaktes?

Følgende er værd at vide, inden du beslutter dig for at skrive under på en købsaftale hos en ejendomsmægler, helt generelt. 

Huseftersynsordningen:

Villa/villalejlighed(ideel anpart)

På villaer, rækkehuse og ideelle anparter, vælger sælger næsten altid at få udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Herudover tilbyder sælger at betale halvdelen af ejerskifteforsikringspræmien*. Det er det, som man i daglig tale kalder for huseftersynsordningen. Ved at benytte sig af ordningen undgår sælger at hæfte i ti år, for skjulte fejl og mangler. Du kan altid se i din købsaftale, om ordningen er benyttet.

*sælger betaler kun halvdelen af præmien på det i salgsopstillingen angivne  5 årige basis tilbud, uanset om du som køber vælger et andet, og måske dyrere forsikringstilbud.

Ejerlejlighed

Ejerlejligheder er omfattet af ordningen. Men for at kunne bruge den i praksis, så ville man skulle lave tilstandsrapport og elinstallationsrapport på hele ejerforeningens ejendom, hvilket kan være en meget bekostelig affære. Det kan det fordi, at der i de fleste ejerforeninger typisk er mange lejligheder i en enkelt ejendom. Da det er sælger, der betaler dette, bruges ordningen meget sjældent på almindelige ejerlejligheder. Sælger hæfter derfor stadig i ti år, for fejl og mangler.

Ejerskifteforsikringstilbud:

Som regel vil den medvirkende ejendomsmægler, på vegne af sælger, have fremskaffet 1-2 forskellige ejerskifteforsikringstilbud.

Heraf vil det være det billigste sælger tilbyder at betale, hvis der er 2 (på en 5 årig basis forsikring). Du bør dog alligevel se dig godt for, da det billigste ikke altid er det bedste. I nogle tilfælde vil det dog være ligeså godt som det dyre. Tjek derfor, hvad der er indeholdt i tilbuddet, og om der evt. er taget forbehold for noget – det kan f.eks. være noget der er nævnt i tilstandsrapporten, som selskabet ikke ønsker at dække eventuelle følgeskader fra. Spørg din køberrådgiver eller forsikringsselskabet, hvis du er tvivl om, hvad der forstås ved formuleringen i tilbuddet.

 
Købsaftale:

Du kan sagtens underskrive en købsaftale, uden at din rådgiver har tjekket den igennem, når blot du sikrer dig, at der er indsat bank- og rådgiverforbehold (også kendt som advokatforbehold) i købsaftalens punkt 11. Dette kan du også læse mere om under fanen “Sådan foregår køberrådgivning”. Du siger blot til ejendomsmægleren, der har ejendommen til salg, at disse forbehold skal med i din købsaftale, og at du vil bruge Juridisk Servicecenter, som din køberrådgiver (husk kontaktinfo).

Når du har underskrevet en købsaftale som den første, så er det et tilbud til sælger. Husk derfor at sælger stadig kan nå at tage imod andre købstilbud, indtil sælger selv har skrevet under på købsaftalen (sælger har 8 dage til at acceptere dit tilbud i).

Fortrydelsesretten:

Hvornår og hvor længe kan man fortryde?

Du har 6 hverdages fortrydelsesret, som helt almindelig boligkøber. Dette fremgår af et særskilt dokument til din købsaftale. Fortryder du inden for de 6 hverdage, så skal du dog betale 1% af købesummen til sælger i godtgørelse (medmindre du har et rådgiverforbehold i din købsaftale, som nævnt ovenfor).

Hvornår har man ikke en fortrydelsesret?

Hvis du køber en bolig som erhvervsdrivende, f.eks igennem din virksomhed, eller blot som privat, men med henblik på udlejning, så har du ikke længere krav på den almindelige fortrydelsesret på 6 hverdage, fordi det i loven hedder sig, at den gælder “når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen”. Endvidere gælder reglerne om fortrydelsesretten ikke ved køb af ejendom undergivet landbrugspligt, og ej heller ved tvangsauktioner. Du har stadig fortrydelsesret ved forældrekøb.

Skødet:

Skødet udarbejdes i dag digitalt. Dette sørger enten din rådgiver for (f.eks Juridisk Servicecenter), eller sælgers medvirkende ejendomsmægler. Det skal være underskrevet inden du overtager boligen (men behøver ikke at være sendt til tinglysning inden). Du modtager en vejledning og underskriver med dit Nem-Id. Har du ikke nem-id, så udarbejdes der en tinglysningsfuldmagt.

Overtagelsesdagen:
Overtagelsesdag

Dagen er kommet, hvor du skal have nøglerne til din nye bolig, og restkøbesummen (som banken typisk har stillet en garanti for tidligere) skal gå ind på sælgers deponeringskonto. Sælgers ejendomsmægler (og evt. sælger), sørger typisk for at aflæse diverse målere sammen med dig, og sende tallene til forsyningsselskaberne. Du skal selv sørge for at tilmelde dig, hvis du ønsker et specifikt forsyningsselskab. Sørg også for at tjekke alle hårde hvidevarer ved nøgleoverdragelsen.

Refusionsopgørelsen:

Er en opgørelse over de ejerudgifter, som henholdsvis sælger, eller køber, har til gode hos den anden part. Sælger har måske allerede betalt ejendomsskat og renovation for hele året, men skal så have penge retur for den del af året, hvor du ejer boligen.

Du har måske tegnet og betalt en ejerskifteforsikring, sælger refunderer halvdelen til dig via refusionsopgørelsen.

Den der udarbejder købsaftalen fastsætter en frist for, hvornår opgørelsen skal være udarbejdet. Typisk vil fristen være 14-30 dage efter overtagelsesdagen. Den der udarbejder skødet, udarbejder ligeledes refusionsopgørelsen.

Som køber kan du også finde mange gode (og let forståelige) svar på dine spørgsmål ved at klikke ind på  bl.a. bolius.dk eller boligejer.dk