juridiskservicecenter.dk

Rådgiveransvarsforsikret køberrådgivning & tinglysning

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
27 51 61 15

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter

Det er en betingelse for indgåelse af aftale med Juridisk Servicecenter, at alle forretningsbetingelser accepteres i overensstemmelse med bl.a. gældende lovgivning på området.


Ejendomstyper der håndteres af virksomheden

villa, fritidshus, rækkehus, ejerlejlighed, andelsbolig, ideel anpart, nedlagt landbrug, interessantskabslejlighed og projektkøb.

Undtagelser: erhvervsejendomme, erhvervslandbrug, kolonihavehuse, timeshare

Såfremt en sag skulle falde uden for et af de nævnte kompetenceområder, så forbeholdes der ret til at give kunden afslag, eller evt. henvise til anden side.

Legitimation

Kunden er gjort opmærksom på at virksomheden, i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Accept heraf er derfor også en del af Juridisk Servicecenter’s forretningsbetingelser.

Persondata / GDPR

Juridisk Servicecenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget fra dig. Du finder kontaktoplysninger for Juridisk Servicecenter på forsiden. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot tage kontakt via telefon eller e-mail og oplyse dette.

Du har nemlig efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for de almindelige generelle regler om sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder hos Datatilsynet.

Forsikring

Rådgiveransvarsforsikring er tegnet igennem Ryan Speciality Group Denmark A/S, Ny Kongensgade 4, st. 1472 København K. Inden indgåelse af skriftlig aftale om rådgivning og/eller berigtigelse af ejendomshandel, vil du som kunde blive præsenteret for yderligere forsikringsoplysninger i et særskilt dokument tilhørende rådgivningsaftalen.  Dette er din sikkerhed, hvis Juridisk Servicecenter skulle lave fejl i forbindelse med din ejendomshandel.

Ingen handel – Ingen regning 

Kunden kan opsige aftalen uden varsel. I så tilfælde betales det fulde vederlag til virksomheden, dog kun såfremt en handel stadig kan gennemføres med bistand fra anden rådgiver.

Virksomheden kan udelukkende opsige aftalen, såfremt dette sker på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. I så tilfælde betales kr. 0 til virksomheden.

Såfremt en handel ikke kan/skal gennemføres alligevel, betales kr. 0 til virksomheden. Det vil altså sige, at den faktura du har modtaget annulleres/krediteres, selvom rådgivningsarbejdet kan være påbegyndt.

*Konceptet gælder kun i sager, hvor der har været ydet rådgivning. Derfor er der tale om et koncept, der tilbydes ved køb af Medium eller Large pakken. 

Konceptet gælder derfor ikke for Mini, eller Small pakken. Dog gælder det heller ikke for Ekstra Large pakken. Ved køb af disse pakker vil det fulde beløb blive opkrævet, hvis arbejdet er påbegyndt, også selvom handlen ikke kan/skal gennemføres alligevel.

Konceptet gælder heller ikke ved familieoverdragelser, nyt skøde mellem ægtefæller, eller ved samlivsophør/bodeling. 

Tilbuddet om ingen handel – ingen regning, kan kun benyttes 2 gange inden for en periode på 6 mdr. Det vil sige, at fortryder du købet af den første bolig du har fundet, så har du ret til at finde nr. 2, som du også gerne må fortryde. Finder du herefter en 3 bolig, som du fortryder købet af, så betales der fuldt vederlag til Juridisk Servicecenter.

Interessekonflikt

Virksomheden må ikke rådgive kunden i en sag, hvor der viser sig at være en interessekonflikt. Såfremt en sådan situation opstår, vil virksomheden være nødsaget til at opsige aftalen og henvise kunden til anden rådgiver. I denne situation betales 0 kr. til virksomheden.

Digital underskrift med NemId

Alle kontrakter underskrives som udgangspunkt digitalt med NemID. Har du som kunde ikke NemID, så skal du sørger for at kunne udskrive og underskrive aftalen manuelt.

Juridisk Servicecenter opkræver et gebyr pr. person for at tilbyde denne service, da vi har omkostninger forbundet med, som vi skal kunne dække.

Tinglysningsafgift

Alle priser er angivet ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri). Dog er link anført til tinglysningsrettens egen beregner, hvorfor kunden skal medregne dette som en ekstra udgift ved kig på prislisten

Kunden vil altid modtage en konkret beregning herpå ved indgåelse af aftale.

Provision

Virksomheden modtager i visse specifikke tilfælde en henvisningsprovision. Dette fremgår nærmere beskrevet af den skriftlige aftale vi indgår.

Klientkonti

Virksomheden opbevarer ikke klientmidler, og har derfor ingen klientkonti.

Finansiering

Der rådgives ikke om finansiering og finansielle produkter/instrumenter og såfremt disse omtales, så er det kun i generelle vendinger. Som eksempel herpå kan nævnes realkreditlån og swapaftaler (renteswap).

For finansiel rådgivning henvises der altid til kundens eget pengeinstitut eller revisor.

Evt. prissammenligninger kan undersøges her: pengepriser.dk – siden er udarbejdet af Finans Danmark og Forbrugerrådet tænk.

“Pengepriser.dk kan give dig en indikation af, hvilket pengeinstitut, der er billigst, når det gælder et enkelt produkt eller en husstand, der minder om din. Priserne er altså ikke et præcist tilbud. For at få nærmere oplysninger om, hvilke prisvilkår der vil gælde for dig, skal du henvende dig til det enkelte pengeinstitut.“ (kilde: uddrag fra hjemmesiden)

*Forretningsbetingelser er opdateret september 2020 © Juridisk Servicecenter