juridiskservicecenter.dk

Rådgivning & tinglysning i bolighandler

Ring i tidsrummet kl. 10 - 16, fra man - fre, eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
27 51 61 15

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Juridisk Servicecenter

Det er en betingelse for indgåelse af aftale med Juridisk Servicecenter, at alle forretningsbetingelser accepteres i overensstemmelse med bl.a. gældende lovgivning på området.


Ejendomstyper der håndteres af virksomheden

villa, fritidshus, rækkehus, ejerlejlighed, andelsbolig, ideel anpart, nedlagt landbrug, interessantskabslejlighed, kolonihave og projektkøb.

Undtagelser: større erhvervsejendomme, erhvervslandbrug, timeshare

Såfremt en sag skulle falde uden for et af de nævnte kompetenceområder, så forbeholdes der ret til at give kunden afslag, eller evt. henvise til anden side. Det samme gælder, hvis opgaven viser sig at være mere omfattende (ved nærmere eftersyn) end først antaget.

Kontakt

Vi kan kontaktes pr. e-mail og telefon og der tilbydes således ikke fysiske møder eller videomøder.

Tillæg til faste priser

Såfremt kunde måtte ønske en speciel procedure, der gør arbejdsgangen tungere så forbeholder vi os ret til at give afslag på opgaven, eller komme med et tilbud på en tillægspris ud fra vores sædvanlige timepris.

Legitimation

Kunden er gjort opmærksom på at virksomheden, i henhold til lovbekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) har pligt til at kræve, at kunder legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse, og at opbevare disse oplysninger i mindst 5 år. Accept heraf er derfor også en del af Juridisk Servicecenter’s forretningsbetingelser.

Persondata / GDPR

Juridisk Servicecenter er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som er modtaget fra dig. Du finder kontakt oplysninger for Juridisk Servicecenter på forsiden. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot tage kontakt via telefon eller e-mail og oplyse dette.

Du har nemlig efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for de almindelige generelle regler om sletning indtræffer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder hos Datatilsynet.

Forsikring

Ansvarsforsikring er tegnet igennem HDI Danmark Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø (CVR.nr. 37 27 62 51). Inden indgåelse af skriftlig aftale om rådgivning og/eller berigtigelse af ejendomshandel, vil du som kunde blive præsenteret for yderligere forsikringsoplysninger i et særskilt dokument tilhørende rådgivningsaftalen.  Dette er din sikkerhed, hvis Juridisk Servicecenter skulle lave fejl i forbindelse med din ejendomshandel.

Ingen handel – Ingen regning 

Konceptet “ingen handel – ingen regning” gælder kun i sager, hvor der har været ydet rådgivning. Der er tale om et koncept, der som udgangspunkt tilbydes ved køb af Large pakken (køberrådgivning og berigtigelse). Konceptet gælder derfor ikke for Small pakken (skøde) eller Medium pakken (skøde og refusionsopgørelse). Dog gælder det heller ikke for Ekstra Large pakken (købsaftale og berigtigelse), hvor der skal betales delvist salær, hvis arbejdet er påbegyndt og handlen ikke gennemføres.

Ved køb af Small eller Medium pakken vil det fulde beløb blive opkrævet, hvis arbejdet er påbegyndt, også selvom handlen ikke kan/skal gennemføres alligevel. Konceptet “ingen handel – ingen regning” gælder heller ikke ved familieoverdragelse eller samlivsophør/bodeling.

Tilbuddet om ingen handel – ingen regning, kan kun benyttes 2 gange inden for en periode på 6 mdr. Det vil sige, at fortryder du købet af den første bolig du har fundet, så har du ret til at finde nr. 2, som du også gerne må fortryde. Finder du herefter en 3 bolig, som du fortryder købet af, så betales der fuldt vederlag til Juridisk Servicecenter.

OBS: Fakturering sker altid 8 dage netto efter indgået aftale. Bliver handlen ikke gennemført, vil man få en kreditnota, såfremt handlen er omfattet af ovenstående koncept.

Interessekonflikt

Virksomheden må ikke rådgive kunden i en sag, hvor der viser sig at være en interessekonflikt. Såfremt en sådan situation opstår, vil virksomheden være nødsaget til at opsige aftalen og henvise kunden til anden rådgiver. I denne situation betales 0 kr. til virksomheden.

Digital underskrift med NemId

Alle kontrakter underskrives som udgangspunkt digitalt med NemID. Har du som kunde ikke NemID, så skal du sørge for at kunne udskrive og underskrive aftalen manuelt.

Juridisk Servicecenter opkræver et gebyr pr. person for at tilbyde denne service, da vi har omkostninger forbundet med, som vi skal kunne dække.

Tinglysningsafgift

Alle priser er angivet ekskl. fast og evt. variabel tinglysningsafgift til staten (momsfri). Dog er link anført til tinglysningsrettens egen beregner, hvorfor kunden skal medregne dette som en ekstra udgift ved kig på prislisten

Kunden vil altid modtage en konkret beregning herpå ved indgåelse af aftale.

Provision

Virksomheden modtager i visse specifikke tilfælde en henvisningsprovision. Dette fremgår nærmere beskrevet af den skriftlige aftale vi indgår.

Finansiering

Der rådgives ikke om finansiering og finansielle produkter/instrumenter og såfremt disse omtales, så er det kun i generelle vendinger. Som eksempel herpå kan nævnes realkreditlån og swapaftaler (renteswap).

For finansiel rådgivning henvises der altid til kundens eget pengeinstitut eller revisor.

Evt. prissammenligninger kan undersøges her: pengepriser.dk – siden er udarbejdet af Finans Danmark og Forbrugerrådet tænk.

“Pengepriser.dk kan give dig en indikation af, hvilket pengeinstitut, der er billigst, når det gælder et enkelt produkt eller en husstand, der minder om din. Priserne er altså ikke et præcist tilbud. For at få nærmere oplysninger om, hvilke prisvilkår der vil gælde for dig, skal du henvende dig til det enkelte pengeinstitut.“ (kilde: uddrag fra hjemmesiden)

*Forretningsbetingelser er opdateret maj 2022 © Juridisk Servicecenter