juridiskservicecenter.dk

Ansvarsforsikret køberrådgivning & berigtigelse | Freelance sagsbehandling

Ring eller send en e-mail via kontaktformularen for et uforpligtende tilbud!
📞 27 51 61 15

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse, hvad skal man primært vide?

Mange har hørt om muligheden for at overdrage deres bolig til nær familie på gode vilkår. Altså en såkaldt “familieoverdragelse”. Reglerne herom fremgår af det man kalder “værdiansættelsescirkulæret” fra 1982.

Typisk er det forældrene, der ønsker at overdrage forældrekøbet fra tidligere (f.eks. en ejerlejlighed) til det voksne barn. Det kan også være familiens højt elskede sommerhus, der alligevel skulle have gået i arv til børnene senere hen.

De fleste kunder der henvender sig, tror ofte det er mere ligetil end som så. Derfor vil nogle af reglerne kort blive gennemgået sammen med de vigtigste fokuspunkter ved familieoverdragelse.

15%-reglen

Denne regel forveksles af mange i forbindelse med familieoverdragelse. Mange tror fejlagtigt at den kun hedder – 15 % af ejendomsvurderingen, men faktum er altså noget andet. De rammer der gælder fra SKAT’s side hedder nemlig +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering.

Det vil altså sige, at hvis du har et sommerhus med en offentlig ejendomsvurdering på f.eks. 1.000.000 kr. Så kan du overdrage den til din søn/datter for en købspris, der hedder alt imellem 850.000 – 1.150.000, uden at du vil komme i klemme hos SKAT.

Du kan altså ikke bare bestemme, at de kan købe lejligheden for 600.000, eller 1.400.000 fordi at det var det I selv gav engang i tidernes morgen, for så fraviger du netop reglen.

Dette gælder dog kun, hvis boligen ikke er vurderet som udlejet. Når en bolig er vurderet som udlejet får den nemlig en lavere offentlig vurdering, og så kan du ikke længere bruge reglen om de 15%.

Anvendelse af 15 % reglen forudsætter også, at parterne ikke har indhentet en vurdering og dermed ikke kender handelsværdien.

Reglen finder heller ikke anvendelse, hvis der er indtruffet væsentlige faktiske eller retlige ændringer ved ejendommen siden den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, f.eks. bygningsforandringer, udstykninger eller ændret zonestatus.

Ejendomsmæglervurdering

Når det så er sagt, så fanger bordet altså også, hvis du allerede har en nyere ejendomsmæglervurdering liggende, der siger noget helt andet. Mange af os ved jo allerede, at de offentlige ejendomsvurderinger sagtens kan være meget langt fra virkeligheden ind imellem, hvorfor det også i nogle tilfælde kan være ønskværdigt at få en ejendomsmæglervurdering og lægge denne til grund for familieoverdragelsen, f.eks. i områder der har alt for høje offentlige vurderinger i forhold til markedsprisen.

Familieoverdragelse

Afgiftsfrie gaver

Du kan give hvert af dine børn, børnebørn, stedbørn, plejebørn eller forældre afgiftsfrie gaver på kr. 64.300 (2018) pr. år. Giver du mere end kr. 64.300, skal der dog betales gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb.

Husk at det er pr. forælder og pr. barn. Dvs. din mor og far kan altså til sammen give dig 128.600 afgiftsfrit om året (såfremt de har økonomien til det selvfølgelig).

Man kan ligeledes give sine svigerbørn (dvs. børns ægtefæller – men ikke kærester) og stedbørns ægtefæller afgiftsfrie gaver, men her er loftet kr. 22.500 (2018) pr. år. Gives der større gaver end kr. 22.500, udløser det gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb.

Rentefrit familielån (anfordringsgældsbrev)

Men du har faktisk også en anden smart mulighed, nemlig udstedelse af et rentefrit familielån på f.eks. 250.000 kr. (også kaldet et anfordringsgældsbrev, fordi det skal kunne betales “på anfordring”).

På den måde skal der ikke svares afgift eller skatter, idet der er tale om et lån (dog på meget gode vilkår), men metoden er stadig fuldt ud lovlig. Låntageren behøver heller ikke at afdrage, såfremt långiveren ikke kræver det.

Derfra kan man jo så nedskrive gælden hvert år (f.eks. i sommerhuset) med “sin gave” fra mor eller far afgiftsfrit, uden reelt set at betale noget. Dog er det vigtigt at selve “gaverne” ikke er en del af låneaftalen fra start, så er der nemlig tale om en langt større gave, og så skal der svares afgift. Det skal altså være en beslutning man tager år til år. Denne metode anvendes ofte ved familieoverdragelser, da det er fordelagtigt for alle parter.

Der er dog meget specifikke krav til, hvordan et sådan anfordringsgældsbrev skal være udarbejdet for at være gyldigt. Derfor anbefales det altid, at du enten ringer, eller sender en besked via kontaktformularen, såfremt du ser det som en løsning, der er noget for jer.

Et godt sted, hvor du kan læse mere om både forældrekøb og familieoverdragelse er bl.a. på Forældrekøbsguiden eller hos SKAT

Her kan du se, hvad en familieoverdragelse koster hos Juridisk Servicecenter. Hvis du har en sag, som du ønsker at få hjælp til, så er du mere end velkommen.